Booking, questions, ideas...anything: darkdrom@gmail.com | Bandcamp | Facebook | Last.fm | Youtube | Bandzone

DROM

Thanks

Poděkování pro všechny co se na Fluffu podílejí. Poděkování pro každého s vírou, že hardcore je víc než hudba. Poděkování pro každého, kdo si to s námi v něděli užil stejně jako my. Vždycky jsme se cítili být součástí této rodiny. Tohle místo nám pokaždé dodá odvahu, abychom něco ve svých životech změnili. Někteří z nás se stali vegany, jiní si začali více všímat světa okolo sebe. Tahle hudba v nás probudila víru v náš vlastní mikrosvět. Bez vlád a korporací, bez rasismu, xenofobie a násilí páchaném na všech živých tvorech. Tahle hudba v nás probudila víru, že se dokážeme postavit vlastním chybám a lhostejnosti. Že se dokážeme postavit svému každodennímu bytí. Mějte se rádi a mějte rádi i naší planetu, další šanci v tomto životě už nedostaneme.

----------------

Thanks to everyone involved in organization of Fluff fest. Thanks to everyone who believes that hardcore is more than music. Thanks to everyone, who enjoyed it on Sunday the same as we did. We always felt like part of this family. This place always encourage us to change something in our lives. Some of us became vegans, some of us are more bewared of the world around us. This music awakens our faith in our own microworld without goverments, corporations, without rasism, xenofobia and violence against all animals. This music awakens faith, that we can face our own mistakes and indifference and that we can hold up in everyday life. Love each other and love our planet, there will be no other chance in this life. 

DROM

 

BTW, we are booking small minitour in Germany and many dates are still available. Feel free to contact us if you have any chance to help. We are diy band so don't worry about conditions. Alternative places, squats, living rooms are welcomed!

Th 23.10. ? 
Fr 24.10. Leipzig
Sa 25.10. Berlin - tba
Su 26.10. ?
Mo 27.10. ?